Vergoedingen

Algemene eigen risico van de zorgverzekering van toepassing. Een intake, anamnese kan plaatsvinden nadat u bent verwezen door een arts of wanneer uw zorgverzekering directe toegankelijkheid logopedie (DTL) vergoedt. In dat geval heeft u geen verwijzing van een arts nodig en kunt u direct met KIC logopedie & stottertherapie contact opnemen voor een afspraak.
Wanneer u in aanmerking komt voor DTL, vindt tijdens het eerste bezoek bij de logopedist een screening plaats. De screening is erop gericht om de hulpvraag voor logopedie vast te stellen. Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicaties) uitgesloten. Komt uit de screening een zogeheten “niet-pluis-situatie” (rode vlag) naar voren, dan adviseert de logopedist de patiënt contact op te nemen met de (huis)arts.
Indien u geen medische verwijzing heeft of uw zorgverzekering geen directe toegang logopedie (DTL) vergoedt, kunt u ook bij ons terecht. De behandelingen worden dan niet vergoed door uw zorgverzekering.
KIC logopedie & stottertherapie heeft voor 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract. De contractvrije zorg die wij bieden voor verzekerden bij CZ (Ohra, Nationale Nederlanden, Ohra, Just), Caresq ( avitae), Salland (Salland, Holland Direct, Zorg Direct), ASR wordt via Infomedics gedeclareerd

Tarieven

Wij hebben voor 2024 met diverse zorgverzekeraars een overeenkomst en brengen het tarief dat met deze zorgverzekeraars is overeengekomen bij hun in rekening. De overige declaraties worden door Infomedics verzorgd.
Onderstaande prijzen gelden:
 • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekering valt ( o.a. contractvrije logopedische zorg)
 • Van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW

Onderstaande prijzen gelden:

 • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekering valt ( o.a. contractvrije logopedische zorg)
 • Van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW
DTL screening €22,50
Anamnese en onderzoek na DTL €87,00
Screening, anamnese, onderzoek €109,50
Anamnese, onderzoek na verwijzing €87,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek €180,00
Individuele logopedische zitting €45,00
Individuele zitting stotteren €90,50
Individuele zitting pre verbale logopedie €90,50
Telefonische zitting €45,00
Instructie/ overleg ouders/verzorgers van de patiënt €45,00
Toeslag voor behandeling aan huis €24,00
Toeslag voor behandeling in een instelling €24,00
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen €45,00
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen €30,00
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen €23,00
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen €19,50
Overleg met derden, per half uur €45,00
Verslaggeving aan derden, per half uur €45,00
Niet nagekomen of te laat afgebelde afspraken ( U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) €40,00

N.B. de laatste drie prestaties worden niet door de zorgverzekering vergoed maar moeten door u worden betaald.

Samenwerking met Infomedics

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen voor contractvrije zorg en de verzuimen. Hiervoor ontvangt u een rekening van Infomedics. Meer lezen: ( op drukken en kom dan op pagina met de rest vaan deze informatie)

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct op de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de contractvrije zorg die u heeft gehad als ook de rekeningen voor niet nagekomen afspraken.

Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort. )